Korty Tenisowe

Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki
Podgląd wolnych terminów w dniu: 2022-10-03 (poniedziałek)


Kort 1(Hala) Kort 2(Hala) Kort 3(Hala) Kort 4(Hala) Kort 5 Kort 6 Kort 7 Kort 8
00:00 - 00:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
00:30 - 01:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
01:00 - 01:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
01:30 - 02:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
02:00 - 02:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
02:30 - 03:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
03:00 - 03:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
03:30 - 04:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
04:00 - 04:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
04:30 - 05:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
05:00 - 05:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
05:30 - 06:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
06:00 - 06:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
zajęty
zajęty
dostępny
06:30 - 07:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
zajęty
zajęty
dostępny
07:00 - 07:30
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
07:30 - 08:00
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
08:00 - 08:30
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
08:30 - 09:00
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
09:00 - 09:30
dostępny
zajęty
dostępny
dostępny
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
09:30 - 10:00
dostępny
zajęty
dostępny
dostępny
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
10:00 - 10:30
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
dostępny
10:30 - 11:00
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
dostępny
11:00 - 11:30
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
11:30 - 12:00
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
12:00 - 12:30
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
12:30 - 13:00
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
13:00 - 13:30
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
13:30 - 14:00
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
14:00 - 14:30
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
dostępny
14:30 - 15:00
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
dostępny
15:00 - 15:30
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
15:30 - 16:00
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
16:00 - 16:30
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
16:30 - 17:00
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
zajęty
17:00 - 17:30
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
17:30 - 18:00
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
18:00 - 18:30
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
18:30 - 19:00
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
19:00 - 19:30
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
19:30 - 20:00
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
20:00 - 20:30
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
20:30 - 21:00
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
21:00 - 21:30
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
dostępny
21:30 - 22:00
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
zajęty
dostępny
dostępny
22:00 - 22:30
zajęty
zajęty
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
22:30 - 23:00
zajęty
zajęty
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
23:00 - 23:30
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
23:30 - 00:00
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
dostępny
Pobierz bezpłatną aplikację i sprawdzaj dostępność kortów w swoim smartfonie

Aplikacja RezerwujKort.pl