Korty Tenisowe

Wschodnia Kielce
Regulamin ligi


LIGA 'WSCHODNIA' KIELCE
REGULAMIN ROZGRYWEK
NA ROK 2021/2022


Celem rozgrywek ligowych jest wyłonienie mistrza klubu Wschodnia Kielce w tenisie ziemnym. Mistrzem zostanie zawodnik, który zajmie pierwsze miejsce na zakończenie sezonu ligowego. Rozgrywki ligowe mają na celu dostarczenie rozrywki oraz przyjemności z gry w duchu sportowej rywalizacji, krzewienie kultury fizycznej oraz rozpowszechnianie tej pięknej dyscypliny sportowej w naszym mieście i regionie.

I. ORGANIZACJA ROZGRYWEK


W 2021/2022 roku rozgrywki będą przebiegać w trzech fazach zwanych dalej „rundami”. Przystępując do rozgrywek każdy z zawodników zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu i wpłaty wpisowego 150zł przed pierwszą rundą lub w momencie dopisania.

1. RUNDA I trwać będzie od 1 października 2021r. do 16 stycznia 2022r. (niedziela) i będzie składać się z:

a) PIERWSZEJ LIGI (1L) i drugiej ligi (2L) w liczbie po 12 zawodników ( rozgrywki każdy z każdym),

2. RUNDA II trwać będzie od 17 stycznia 2022 r. do 1 maja 2022r. (niedziela), będzie składać się z:
a) PIERWSZEJ LIGI (1L) i drugiej ligi (2L) w liczbie po 14 zawodników ( rozgrywki
każdy z każdym),


3. RUNDA III trwać będzie od 2 maja 2022r. Do 30 września 2022r.(piątek)


II. AWANSE I SPADKI

1. Po pierwszej rundzie rozgrywek bezpośredni awans do 1 Ligi uzyskają zawodnicy z pierwszych czterech miejsc 2 Ligi, natomiast zawodnicy sklasyfikowani na miejscu 5 i 6 (2L) zagrają mecze barażowe z zawodnikami sklasyfikowanymi na miejscach 9 i 10 (1L). 9(1L) z 6(2L) i 10(1L) z 5(2L).

2. Po drugiej i trzeciej rundzie z ligi niższej do wyższej awansują bezpośrednio dwaj zawodnicy. Z wyższej do ligi niższej spadają dwaj ostatni zawodnicy, natomiast zawodnik 3 od końca tabeli ligi wyższej gra mecz o utrzymanie z 3 zawodnikiem ligi niższej natomiast zawodnik 4 od końca tabeli ligi wyższej gra mecz o utrzymanie z 4 zawodnikiem ligi niższej, zawodnik 5 od końca tabeli ligi wyższej gra mecz o utrzymanie z 5 zawodnikiem ligi niższej.

III. MISTRZOSTWO KLUBU WSCHODNIA KIELCE

Mistrzem za rok 2021/2022 zostanie zawodnik, który po zakończeniu rozgrywek rundy III zajmie pierwszej miejsce w 1 Lidze.


IV TURNIEJ KOŃCZĄCY SEZON

Na zakończenie sezonu 2021/2022 ( po rundzie 3 ) zostanie rozegrany turniej MASTERS o PUCHAR PREZESA KLUBU WSCHODNIA KIELCE wg miejsc zajętych w 1 lidze i 2 lidze pierwszej ( 16 najlepszych zawodników ).

Będzie to turniej w systemie pucharowym, z drabinką na 16 zawodników i rozegrany według zasad obowiązujących w turniejach tenisowych.
Rozgrywki będą przebiegać do dwóch przegranych. Jedna przegrana przesuwa gracza do grupy przegranych ( turniej pocieszania ) zgodnie ze schematem podanym przed turniejem.
Niezależnie od stref spadkowych miejsca do turnieju otrzymują zawodnicy w następujący sposób:
1) 14 zawodników 1L,
2) 2 pierwszy zawodników drugiej ligi.

W sytuacji gdy zawodnik zakwalifikowany nie weźmie udziału w turnieju jego miejsce zajmuję kolejny z ligi wg zajętego miejsca. Klasyfikowanie i skład ustalony będzie niezwłocznie po zakończeniu trzeciego okresu rozgrywek ligowych a uzupełnienie nieobecnych najpóźniej dwa dni przed turniejem ale przed losowaniem. Rozstawionych będzie 8 pierwszy zawodników 1L.
Koszt udziału w Turnieju 60zł.
Wątpliwości oraz skargi związane z ligą należy zgłaszać do 3 dni od zaistnienia spornej sytuacji do komisji rozgrywek ligowych w składzie:
Jacek Trębicki- Komisarz Ligi


V. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK LIGOWYCH

1. Każdy z zawodników ma prawo do wyzwania przeciwnika do rozegrania meczu ligowego, a ten ma obowiązek do jego rozegrania. Zawodnicy ustalają termin meczu i obowiązkowo wpisują go do TERMINARZA ROZGRYWEK i rozgrywają go w ciągu 7dni od wpisania. Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnienia nowych piłek na mecz. Dla zawodników ligi obowiązuje zniżka 5zł na kort/h oraz 5zł na piłki.
2. W każdej z lig rozgrywki toczyć się będą do dwóch wygranych setów. W wypadku wyniku 1:1 należy obowiązkowo rozegrać super tie-break do 10 pkt z przewagą dwóch punktów. Super tie-break jest traktowany jako 3 set i rozstrzyga wynik meczu.
3. Mecz tenisowy rozgrywa się bez przerw według przepisów rozgrywania meczów tenisowych PZT. Przerywanie meczu wynikające z przyczyn niezależnych skutkuje dokończeniem gry w późniejszym terminie, od stanu w którym mecz został przerwany.
4. Jeżeli w trakcie meczu jeden z zawodników nie może kontynuować gry mecz przegrywa. Wynik meczu wpisuje się zgodnie z przepisami rozgrywek tenisowych PZT
5. Zawodnik, którego zachowanie w trakcie meczu jest rażącym naruszeniem zasad etyki i sportowego współzawodnictwa może zostać ukarany karą meczu, zawieszony w rozgrywkach lub wykluczony z rozgrywek na bieżący sezon. Decyzję podejmuje KOMISJA ROZGRYWEK.
6. Jeżeli od rozegrania meczu ligowego nie upłynęło min 48 godzin zawodnik może odmówić kolejnej gry ligowej.
7. W sytuacji gdy zawodnik odmawia rozegrania meczu z różnych przyczyn ma obowiązek podania najbliższego możliwego terminu rozegrania meczu. Nie powinien do tego czasu rozgrywać innych meczy ligowych, o ile nie były wcześniej uwzględnione w TERMINARZU ROZGRYWEK. Nie powinien również rozgrywać singlowych meczy towarzyskich. Zawodnik któremu nagminnie odmawia się rozegrania meczu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do KOMISJI ROZGRYWEK. Uporczywe odmawianie rozegrania meczu może stać się przyczyną przyznania walkowera lub wykluczenia z rozgrywek.

8. Zawodnicy, którzy w poprzednich rozgrywkach permanentnie pozostawiali rozegranie meczy pomiędzy sobą na koniec rozgrywek, zobowiązani są na wezwanie komisarza do rozegrania meczy w początkowej fazie rundy.
9. Zawodnik wygrywający mecz uzyskuje punkty za grę:
za wygranie 2:0 – 4 pkt.
za wygranie 2:1 – 3 pkt.
Zawodnik przegrywający:
za przegranie 0:2- 1 pkt.
Za przegranie 1:2 – 2 pkt.
10. Kolejność w ligach na zakończenie każdej rundy zawodnicy zajmują według:
a/ ilości zdobytych punktów,
b/ ilości zwycięstw,
c/ stosunku wygranych setów do przegranych,
d/ większej ilości rozegranych meczy.
e/ jeżeli ilość składowych do tego momentu dotyczy tylko dwóch zawodników, decyduje wynik meczu bezpośredniego,
f/ stosunku wygranych gemów do przegranych

11. Aby zostać sklasyfikowanym zawodnicy mają obowiązek:

W LIDZE 1 rozegrania więcej niż połowę możliwych do rozegrania meczy, czyli min. 50% + 1 mecz z zasadą zaokrąglenia w górę. Zawodnik, który nie zostanie sklasyfikowany automatycznie spada do niższej ligi. Wyniki meczów, które rozegrał zawodnik niesklasyfikowany zostają anulowane wraz z przyznanymi za nie wcześniej punktami.

W LIDZE 2 rozegrania 40% możliwych do rozegrania meczy z zasadą zaokrąglenia w górę. Zawodnik, który nie zostanie sklasyfikowany zostaje wykreślony z rozgrywek. Może przystąpić do kolejnej rundy po ponownym opłaceniu wpisowego. Wyniki meczów, które rozegrał zawodnik niesklasyfikowany zostają anulowane wraz z przyznanymi za nie wcześniej punktami.

Ze względu na powrót do rozgrywek po przerwie związanej z COVID-19 i dużą liczebnością 2 ligi, w Rundzie 1 do sklasyfikowania w 2 lidze wymagane jest rozegranie 6 meczy. Dotyczy to tylko 2ligi i tylko w rundzie 1.

12. W sytuacjach, których nie przewiduje powyższy regulamin rozstrzygnięć dokona KOMISJA rozgrywek ligowych. Decyzje będą podejmowane w duchu dobrze pojętego, sportowego współzawodnictwa.
13. Wpisowe do ligi 150zł
14. Jeżeli zawodnicy nie mogą dojść do porozumienia co do rozliczenia kosztu lub rodzaju piłek, mecz powinien być rozegrany zakupionymi na wspólny koszt oficjalnymi piłkami PZT Thretorn Series + control


Prezes Klubu Sportowego
''Wschodnia '' Kielce