Badminton

Badminton Wschodnia
Regulamin ligi


Regulamin "Kielecka liga badmintona 4 Fun"

1. "Kielecka Liga Badmintona 4 Fun" to cykl 10 kolejek ligowych (około 2 miesiące). Kolejki rozgrywane są co tydzień w piątki o godzinie 19:00. Zawodniczki / zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup (lig) uwzględniając jego poziom gry.

2. Organizatorem "Kieleckiej Ligi Badmintona 4 Fun" jest klub:
Badminton Wschodnia
ul. Wschodnia 12, Kielce
Rozpoczęcie ligi 08.06.2018, planowane zakończenie 10.08.2018

3. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

4. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać min. 24 h przed rozpoczęciem kolejki czyli do każdego czwartku do godz. 19:00 na adres: bad.wschodnia@gmail.com lub telefonicznie +48 512 660 809.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu (warunek konieczny), a w przypadku gier podwójnych również partnera/kę.

5. Liga prowadzona będzie w kategorii:
gra podwójna Open (debel damski razem z deblem męskim i mikstem).

6. Aby liga się odbyła potrzebne jest min. 6 par.

7. W kategoriach ligowych stworzone będą grupy (od 6 do 8 par).

8. System rozgrywek:
mecze rozgrywane będą do 21 punktów i dwóch wygranych setów, zgodnie z regulaminem sportowym PZBad,
system rozgrywek każdy z każdym,
zawodnicy dostarczają własne lotki, organizator nie zapewnia lotek! (kolejność lotek wg. rankingu PZBad.

9. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:
występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona, zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans, przegrany spadek,
dzika karta organizatora,
suma punktów z dotychczasowych kolejek,

10. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi: 3 pkt. za wygrany mecz i 1 pkt. za przegrany mecz.

11. Para wygrywająca grupę ma zagwarantowany awans do grupy wyższej, a przegrywająca spadek do niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową.

12. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
15 zł od osoby
Wpisowe należy uiścić na recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

13. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie otrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

14. Terminy rozgrywania kolejek w sezonie :
Pierwsza kolejka ligi dnia 08.06.2018 r.
Ostatnia kolejka planowana jest na 10.08.2018 r.
Każdy piątek od godz. 19:00

15. Punkty z każdej kolejki sumują się.

16. Po rozegraniu ostatniej kolejki najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani nagrodami.

17. Liga prowadzona będzie w systemie Online na stronie www.rezerwujkort.pl. Dostępne będą szczegółowe informacje i statystyki, pojedynki oraz ogólny ranking.

18. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

19. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.rezerwujkort.pl, www.badmintonwschodnia.pl oraz Facebooku @BadmintonWschodnia.

20. Klub Badminton Wschodnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi udziela Filip Przyjemski: tel. +48 512 660 809, e-mail: bad.wschodnia@gmail.com